قبل از خرید حتما وی پی ان یا فیلترشکن خود را غیرفعال کنید

در این بخش شما با نحوه خرید از سایت آشنا می شوید لازم به ذکر است لطفا حتما یکبار این ویدیو رو قبل از خرید از سایت مشاهده نمایید تا مشکلات احتمالی به حداقل برسد

در موبایل نیز می توانید نحوه خرید را مشاهده کنید.

در این بخش شما با نحوه خرید از سایت از طریق موبایل آشنا می شوید لازم به ذکر است لطفا حتما یکبار این ویدیو رو قبل از خرید از سایت مشاهده نمایید تا مشکلات احتمالی به حداقل برسد